Zistite „Čo dnes dýchate?“ prostredníctvom novej webovej aplikácie

Zistite „Čo dnes dýchate?“ prostredníctvom novej webovej aplikácie

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom spustilo novú webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorou chce zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku.

Používateľom sprístupňuje prostredníctvom mapy informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch.  Návštevník sa zároveň môže dozvedieť viac o zdrojoch znečistenia a tiež dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémov. Rozšírená úroveň aplikácie poskytuje podrobné informácie o nameraných koncentráciách znečisťujúcich látok prostredníctvom denných i ročných priemerov. Súčasťou sú aj informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení. Viac o aplikácii sa dočítate tu.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

 

Vytlačiť