Zelená transformácia Slovenska v centre pozornosti

Zelená transformácia Slovenska v centre pozornosti

Svetový klimatický summit v Škótsku je dôležitým impulzom pre Slovensko v boji proti zmene klímy na ceste k uhlíkovej neutralite. Európska únia si dala záväzok dosiahnuť do roku 2030 čisté domáce zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 % a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Aby Slovensko mohlo naplniť svoje záväzky v rámci spoločného boja členských štátov Európskej únie proti zmene klímy, k tomu sú nutné reformy a zásadné investície do zelenej ekonomiky. Na to, aby  transformácia na zelenú ekonomiku bola úspešná, je nevyhnutné aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy prostredníctvom vzdelávania a poskytovania relevantných informácií o inovatívnych prístupoch a osvedčených postupoch s ohľadom na ich praktické využitie v každodennom živote.

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH), ktorá je prevádzkovaná SAŽP v spolupráci s MŽP SR,  prináša bohatú škálu informácií z rôznych oblastí, týkajúcich sa environmentálnych problematík a riešení hospodárskeho rozvoja smerom k udržateľným postupom v podnikaní a infraštruktúre, je otvoreným priestorom na prezentáciu udržateľných, zelených riešení širokého spektra subjektov (podnikateľov, samospráv, neziskových mimovládnych organizácií). V súčasnosti  zelené riešenia na IP ZH prezentuje 138 zaregistrovaných subjektov z rôznych oblastí hospodárstva a verejného života. Dostupných je  168 riešení z oblastí napomáhajúcich k zelenej transformácií hospodárskeho priestoru. Potreba reštrukturalizácie hospodárstva  smerom k zelenším technológiám, obehovému hospodárstvu a zmene konzumného štýlu je každým dňom naliehavejšia, čo si uvedomuje stále viac spoločností aj jednotlivcov, ktorí  zelenými riešeniami chcú čo najefektívnejšie znížiť svoju uhlíkovú stopu. Svedčí o tom aj zvyšujúca sa  návštevnosť Informačnej platformy Zelené hospodárstvo.

Informačná platforma Zelené hospodárstva ponúka príležitosť prezentovať sa overenými udržateľnými riešeniami širokej verejnosti, ktoré môžu  zabezpečiť kvalitné životné prostredie a zlepšiť život ľudí. Zaregistrujte aj vy svoje udržateľné riešenia, aby tí, ktorí majú záujem o ich využitie, boli o nich informovaní. Zaradenie do databázy je bezplatné, stačí vyplniť jednoduchý dotazník na adrese http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/subjekt

Vytlačiť