Zapojte sa do ETM 2020, inšpiráciu nájdete v Katalógu príkladov dobrej praxe

Zapojte sa do ETM 2020, inšpiráciu nájdete v Katalógu príkladov dobrej praxe

Viac ako tri desiatky slovenských samospráv  sa už zaregistrovali do kampane Európsky týždeň mobility 2020. Svojimi aktivitami a prezentáciou zrealizovaných trvalých opatrení v oblasti udržateľnej dopravy podporia od 16. do 22. septembra jej hlavnú tému Čistejšia doprava pre všetkých.  Práve cestná doprava patrí k dominantným zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku a zmenou našich dopravných návykov vieme prispieť k zlepšeniu situácie v našich mestách a obciach.   
    

Na pomoc všetkým, ktorí potrebujú inšpiráciu na zapojenie sa do kampane, pripravil jej národný koordinátor - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) Katalóg príkladov dobrej praxe.  Nájdu v ňom množstvo podnetov na podujatia pre verejnosť, ale aj samotné trvalé opatrenia, ktoré sa ukázali v oblasti udržateľnej mobility ako efektívne a nasledovania hodné. Zároveň SAŽP vyzýva širokú verejnosť v zmysle hesla kampane Vyber si svoj spôsob prepravy, aby presadla nielen počas Dňa bez áut (22. september) zo svojho motorového vozidla na bicykel, električku,  trolejbus, autobus či vlak, alebo ak je to možné vykročila za svojimi aktivitami pešo. „Prispejete tým k zlepšeniu  ovzdušia v našich mestách a obciach, vášho zdravia a vytlačením motorových vozidiel vznikne pre nás všetkých nový priestor na kultúrne, spoločenské a športové aktivity“.  

Vlani národnú kampaň ETM  podporilo  58 slovenských samospráv. SAŽP spolu s garantom kampane – Ministerstvom životného prostredia SR dúfajú, že za čistejšiu dopravu a zdravšie ovzdušie v našich mestách a obciach ich napriek hrozbe koronavírusu COVID-19 zabojuje tento rok spolu s ich obyvateľmi a partnermi ešte viac. 

Európsky týždeň mobility sa koná s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Je naplnený aktivitami zapojených samospráv a ich partnerov, ktoré tradične 22. septembra uzatvára Deň bez áut, nad ktorým tento rok prevzal záštitu minister životného prostredia Ján Budaj.  Po skončení kampane majú zaregistrované samosprávy možnosť zapojiť sa aj do  Národnej súťaže ETM. Informácie o kampani a Národnej súťaži ETM nájdete na eurotm2020.eurotm.sk.

Vytlačiť