Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

Začína sa Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030

5. júna 2021 sa začína Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov 2021 – 2030, ktorej cieľom je predchádzanie a zastavenie degradácie ekosystémov ako aj ich uvedenie do pôvodného stavu.

Dekáda OSN pre obnovu ekosystémov je spoločnou iniciatívou Programu OSN pre životné prostredie (United Nations Environment Programme, UNEP) a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) realizovanou v úzkej spolupráci so sekretariátmi relevantných multilaterálnych environmentálnych dohovorov. Dekáda by mala urýchliť pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs), cieľov Parížskej dohody, Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD), post-2020 globálneho rámca pre biodiverzitu  v rámci Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity) a cieľa Bonnskej výzvy obnoviť 350 miliónov hektárov degradovanej pôdy.

Stratégia Dekády bola vytvorená v participatívnom a transparentnom procese, v ktorom sa prejavil entuziazmus a záujem zúčastnených organizácií a jednotlivcov o obnovu ekosystémov. Multipartnerský zverenecký fond bol založený ako finančný motor Dekády. Pri formovaní životného prostredia pre súčasné a budúce generácie je dôležité získať  prehľad o obraze mladej generácie o ekosystémoch a biodiverzite.

Európska kancelária UNEP vytvorila dotazník  zameraný na mládež Európy a Strednej Ázie vo veku od 13 do 18 rokov. Jeho cieľom je preveriť vedomosti mladých ľudí a zistiť očakávania týkajúce sa obnovy ekosystémov v ich krajine a regióne. Mal by byť vyplnený do konca novembra 2021.

Odkazy na dokumenty:

Stratégia Dekády OSN pre obnovu ekosystémov 2021 - 2030 je dostupná na stránke https://www.decadeonrestoration.org/strategy.

Informácie o jednotlivých typoch obnovy je možné nájsť na stránke https://www.decadeonrestoration.org/types-ecosystem-restoration.

Dotazník pre mládež od 13 do 18 rokov je dostupný na United Nations Environment Programme (UNEP) Europe Office (google.com).

 

Agenda 2030 bola aj jednou z hlavných tém prvého celoslovenského online kvízu "EkoKvíz", ktorý SAŽP podporila ako odborný garant.

 

Fotogaléria

Vytlačiť