Z papiera do praxe

Z papiera do praxe

Približne pred rokom bol v SAŽP po dlhodobej snahe odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania  a osvety prijatý Ekokódex zamestnanca. Za uplynulé obdobie sme dynamicky pracovali na uvedení časti zásad environmentálneho správania z kódexu do praxe.

Bola vytvorená Rada Ekokódexu, ktorej členovia vybrali 3 zásadné oblasti, ktorým sa SAŽP bude venovať v roku 2023:

  • vytvorenie motivačných nástrojov na podporu udržateľnej mobility,
  • zavedenie systému zberu biologického odpadu,
  • zriadenie kútika alebo pravidelnej akcie typu swap.

Práve swapy naštartovali celkovú snahu o zmenu. V decembri 2022 sme premiérovo zorganizovali swap darčekov a vymieňali si medzi sebou nové, alebo zánovné veci, ktoré mohli poslúžiť ako vianočné darčeky.

V januári 2023 sme swapovali oblečenie a odevné doplnky či obuv. Swapu prechádzala niekoľkodňová príprava, začala vysvetľujúcou kampaňou pre zamestnancov, potom sa oblečenie zbieralo a triedilo do kategórií. V deň konania swapu ho bolo nazbierané značné množstvo, ktoré sme rozmiestnili po stoloch a rozvešali po stojanoch  a vešiakoch. Z plánovanej jednodňovej akcie sa swap predĺžil na niekoľko dní, aby si všetci záujemcovia mohli v pokoji povyberať či vyskúšať oblečenie. Množstvo vecí našlo svojich nových majiteľov a viaceré kolegyne či kolegovia zaodeli aj svoje deti či príbuzných. Zostávajúce oblečenie sme pretriedili, zimné darovali charite a zvyšok odniesli do zbierky šatstva v komunitnom centre.

Aj druhý swap do bodky splnil svoje poslanie. Úspech takýchto aktivít nás motivuje v organizovaní ďalšieho swapu. Tentokrát sa zameriame na drobné elektrické spotrebiče, elektroniku, knihy a CD.

Veríme, že sa nám postupne do nášho pracovného prostredia podarí etablovať aj ďalšie zmeny. Okrem environmentálneho dosahu to má aj pridanú hodnotu v podobe socializácie kolegov mimo svojich kancelárií. Konanie takýchto a podobných aktivít je v súlade aj s našou Koncepciou rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030.

 

Užitočné linky:

Ekokódex zamestnanca – https://www.sazp.sk/sazp/ekokodex/

Koncepcia EVVO - https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=782

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť