Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

Workshop o kvalite ovzdušia pre samosprávy Žilinského a Banskobystrického kraja

Samosprávy môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zavádzaním mnohých opatrení na lokálnej a regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa kvalita ovzdušia na Slovensku významne zlepšila. Napriek tomu v mnohých oblastiach nedosahuje limitné cieľové hodnoty stanovené pre ochranu zdravia a životného prostredia, stále pozorujeme prekročenia limitných a cieľových hodnôt najmä pri prachových časticiach (PM10) a ďalších znečisťujúcich látkach, ako sú prízemný ozón, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý.

O príklady dobrej praxe pri zavádzaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa podelia zástupcovia samospráv na druhom zo série workshopov, ktorý sa bude konať 22. júna 2021. Je určený najmä pre pre zástupcov samosprávnych orgánov zo Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja.. Podujatie pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR v rámci Integrovaného projektu LIFE – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie regionálnych kapacít v oblasti kvality ovzdušia a jej zlepšenia. Viac informácii o projekte nájdete na  https://populair.sk/sk.

Ak vás zaujíma kvalita ovzdušia vo vašom kraji, môžete sa pridať k workshopu prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Ilustračné foto: Pixabay

 

 

Vytlačiť