Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

Využívajme spoločne informačný nástroj na podporu zelenej transformácie Slovenska

Informačná platforma Zelené hospodárstvo (IP ZH), prevádzkovaná SAŽP,  ponúka každému z nás možnosť prispieť k naplneniu navrhovaných ambicióznych cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj ďalších prijatých dokumentov – ide najmä o záväzky vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu, Stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, novej Priemyselnej stratégie pre Európu.

Na dosiahnutie definovaných cieľov je potrebná reštrukturalizácia hospodárstva smerom k zelenším technológiám a napĺňaniu princípov obehového hospodárstva. To znamená zmenu výrobného, ale aj spotrebiteľského cyklu, prechod od konzumu k udržateľnému a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov. Uvedomuje si to každým dňom  stále viac spoločností aj jednotlivcov, ktorí  zelenými riešeniami chcú čo najefektívnejšie znížiť svoju uhlíkovú stopu. Svedčí o tom aj návštevnosť Informačnej platformy Zelené hospodárstvo. V roku 2020 boli stránky zobrazené 47 065 krát a od 1. januára 2021 takmer 27 000 krát.

Prispejte aj vy k zabezpečeniu kvalitného životného prostredia pre budúce generácie, ponúknite/zaregistrujte svoje udržateľné riešenia, aby tí, ktorí majú záujem o ich využitie, boli o nich informovaní.

V súčasnosti  zelené riešenia na IP ZH prezentuje 117 zaregistrovaných subjektov z rôznych oblastí hospodárstva a verejného života. Dostupných je  143 riešení z oblastí: obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov (napr. zber a spracovanie odpadov, elektronická evidencia odpadov, certifikácia opraviteľnosti, bezobalové obchody, udržateľná móda), adaptácia na zmenu klímy (napr. vsakovanie a retencia dažďovej vody, vegetačné čistiarne odpadových vôd, vertikálne záhrady), udržateľná doprava (napr. elektromobilita, cyklotrasy a cyklochodníky), energetická efektívnosť (napr. energetické riešenia pre firmy, organizácie a domácnosti, energetické audity, tepelné čerpadlá), zelené budovy a bývanie (napr. energeticky pasívne domy, eco friendly hotel, interiérové kompostovanie, zelené strechy a strešné záhrady, psie toalety), udržateľné hospodárenie v krajine (napr. budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, udržateľný cestovný ruch) a udržateľné biohospodárstvo (napr. recyklácia biologických materiálov, bioenergetika, výroba bioproduktov, biotechnológie).

Zaradenie do databázy je bezplatné, stačí vyplniť jednoduchý dotazník na adrese http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/subjekt

Vytlačiť