Vyhodnotili sme kampaň Zatoč s odpadom, od septembra pokračujeme s novými výzvami

Vyhodnotili sme kampaň Zatoč s odpadom, od septembra pokračujeme s novými výzvami

Po desiatich mesiacoch sme úspešne uzavreli vzdelávaciu kampaň Zatoč s odpadom, ktorej súčasťou bolo desať rôznych tém o odpade. Počas celého školského roka, teda od septembra 2021 do júna 2022, mala verejnosť možnosť spoznávať problematiku odpadov cez desať konkrétnych výziev.

Myslím srdcom, kupujem hlavou; Prispej k záchrane 1/3; Na obale záleží; Darčeky s hodnotou; Obliekaj sa zodpovedne; Šetrím svoj mobil a čas; Napijem sa bez obalu; Domácnosť bez letákov; Periem bez chémie; Povedz NIE „igelitke“! - takto zneli výzvy, ktoré SAŽP prinášala verejnosti, školám, žiakom i jednotlivcom každý mesiac na weboch agentúry, na sociálnych sieťach ale aj v médiách.

Do kampane sme počas celého jej trvania prijali takmer 600 príspevkov. V rámci výziev plnili účastníci rôzne zaujímavé úlohy. Niektoré boli zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, iné na obmedzenie zbytočného plastového odpadu, viaceré nabádali k samovzdelávaniu: ako neplytvať potravinami, ako šetriť batériou v mobile, ako si vyrobiť prací prostriedok. Mnohé smerovali k tvorivej činnosti, kedy mali účastníci vyrobiť vlastný udržateľný vianočný darček, ohľaduplný k životnému prostrediu, alebo navrhnúť vlastný kreatívny nápis o nevhadzovaní reklamy do poštových schránok. Výzva o oblečení zas nabádala k spoločnému zamysleniu nielen nad recykláciou, ale hlavne nad upcykláciou či swapovaním. Počas ďalších výziev sme apelovali na verejnosť, aby odmietla letáky a igelitky v domácnostiach. Rovnako to bolo aj v prípade PET fliaš, ktorých množstvo v prírode sa aj vďaka zavedenému systému zálohovania znižuje.

Na konci každého mesiaca, a teda na konci každej výzvy, odborníci SAŽP na výchovu a vzdelávanie náhodným žrebovaním vybrali víťaza. Do záverečného žrebovania po konci školského roka sa dostali tí účastníci, ktorí sa zapojili minimálne do 3 výziev počas celého trvania kampane. Zoznam vyžrebovaných, ktorých sme ocenili hodnotnými vecnými cenami, je dostupný tu: https://www.ewobox.sk/clanok/nateraz-sme-dotocili-s-odpadom.

Súčasťou kampane bola aj samostatná časť pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s názvom Učiteľ v akcii. Prihláseným pedagógom boli vždy začiatkom mesiaca zaslané námety na aktivity k vybranej téme o odpade, ktoré mohli s deťmi a žiakmi v rámci vyučovania vyskúšať. Do tejto samostatnej časti kampane bolo doručených 500 formulárov, ktoré slúžia ako dôležitá spätná väzba. Rovnako ako účastníci z radov školákov, hodnotnými cenami boli odmenení aj učitelia.

Na záver sme ocenili aj tri najaktívnejšie školy v rámci Slovenska, ktoré vyhrávajú zážitok v podobe environmentálne zameranej akcie pre celú školu, alebo exkurziu v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Školám zároveň odborníci zo SAŽP poskytnú bezplatnú konzultáciu k skvalitneniu environmentálnej výchovy na škole.

Výchovno-vzdelávacia kampaň SAŽP Zatoč s odpadom bude pokračovať po letných prázdninách, od septembra 2022 pribudnú nové výzvy a nové úlohy.

 

Titulná foto : Aleksandra Vašek, Odpad patrí do koša

Fotky: Nina Droppová, Gymnázium M. M. Hodžu

Maria Kalivodová, SOŠP, Sokolská 6, Modra

Viktória Vitálošová, Základná škola, Záhorácka, Borský Mikuláš

Emma Nováková, SŠUP Bohumila Baču, Bratislava

Fotogaléria

Vytlačiť