Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2020

Virtuálna výstava umeleckej súťaže Zelený svet 2020

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa, sa nazýva zeleným. 

Radi by sme vás pozvali na virtuálnu výstavu 25. ročníka umeleckej súťaže Zelený svet na tému: Je to v mojich rukách! V období medzi marcom a novembrom 2020 žiaci mohli výtvarne znázorniť svoj pohľad na dnešný svet. Na situáciu v ktorej sa nachádzame, na svoje vnímanie environmentálnych problémov a hľadanie riešení. Nahliadnite spolu s nami do tohto sveta. Na výstave môžete nájsť ocenené a výstavné práce žiakov a študentov z materských, základných, stredných, špeciálnych a umeleckých škôl z celého Slovenska. V tejto tvorbe mali mladí autori možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky ako maľba, kresba, grafika, koláž, litografia atď. 

Pre tých, ktorí obľubujú literatúru máme možnosť prečítať si ocenené a vybrané literárne práce!

Prajeme vám krásny zážitok!

zdroj: ewobox

Vytlačiť