Verejný odpočet PHÚ za rok 2020

Verejný odpočet PHÚ za rok 2020

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prostredníctvom online platformy 19. mája 2021 uskutočnila verejný odpočet činností Plánu hlavných úloh za rok 2020. Prenos plnenia štatutárnych činností do výkonu činností SAŽP v konkrétnom roku sa realizuje prostredníctvom Plánu hlavných úloh (PHÚ), ktorý vychádza z Plánu hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Plánu legislatívnych úloh MŽP SR.

Verejný odpočet činností SAŽP je verejnou prezentáciou miery úspešnosti plnenia úloh, ktorými bola agentúra poverená v roku 2020.

Program a prezentácie z verejného odpočtu nájdete v prílohách.

Vytlačiť