Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2021

Verejný odpočet činností SAŽP za rok 2021

Slovenská agentúra životného prostredia 31. mája 2022 uskutočnila Verejný odpočet činností za rok 2021.

Verejný odpočet činností SAŽP je verejnou prezentáciou miery úspešnosti plnenia úloh, ktorými bola agentúra poverená v roku 2021. Prenos plnenia štatutárnych činností do výkonu činností SAŽP v konkrétnom roku sa realizuje prostredníctvom Plánu hlavných úloh (PHÚ), ktorý vychádza z Plánu hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Plánu legislatívnych úloh MŽP SR.

Prezentácie jednotlivých sekcií SAŽP sú súčasťou prílohy.

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť