Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky Environmentálne vhodný produkt pre skupinu produktov Izolačné materiály (viď príloha). Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Termín: do 14. júla 2021

Pripomienky zasielajte na: andrea.dudkova@sazp.sk

Ilustračné foto: Pixabay

Prílohy

    Prílohy

      Prílohy

        Vytlačiť