Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Zapojte sa do pripomienkovania revidovaného návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy".
Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Termín: do 27. 5. 2021
Pripomienky zasielajte na andrea.dudkova@sazp.sk

 

Vytlačiť