Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

Zasielajte pripomienky k revidovanému návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy".

Termín: do 16. 12. 2019.

Materiál je vypracovaný v zmysle zákona č. 469/2002 Z. z.  o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Pripomienky zasielajte na e-mailovú adresu: darina.badurova@sazp.sk

Vytlačiť