V rámci projektu ConnectGREEN sme predstavili pilotné územie

V rámci projektu ConnectGREEN sme predstavili pilotné územie

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala v stredu, 8. septembra 2021, v rámci projektu ConnectGREEN informačnú aktivitu o ekologickej konektivite. Podujatie sa konalo v Žiline, vzhľadom k tomu, že toto mesto leží približne v strede pilotného územia "Západné Karpaty". Práve tohto územia sa propagačná aktivita týkala. Realizácia udalosti bola oneskorená z dôvodu opatrení verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Pracovisko SAŽP v Žiline poskytlo pre podujatie priestor pred svojou budovou, spolu s vybavením. Propagačnú aktivitu zabezpečovali členovia tímu SAŽP pre projekt ConnectGREEN, ktorí prezentovali projektové materiály a zapájali sa do komunikácie s verejnosťou. Bol zaznamenaný vysoký záujem o mapu, ktorá tvorí jeden z finálnych výstupov projektu (Mapa jadrových území pre veľké šelmy a ich ekologické koridory nadnárodného významu v Karpatskom ekoregióne).

Viac informácii o projekte ConnectGREEN nájdete tu: https://www.sazp.sk/projekty-eu/connectgreen/

Fotogaléria

Vytlačiť