V Paríži sa stretli členovia pracovnej skupiny ENFORCE

V Paríži sa stretli členovia pracovnej skupiny ENFORCE

V dňoch 26. - 27. 01. 2023 sa konalo siedme stretnutie pracovnej skupiny ENFORCE zameranej na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu a s tým spojenej aj nelegálnej prepravy.

Z Poverenia konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru (COP BD) byť členom ENFORCE pracovnej skupiny dáva Regionálnemu centru Bazilejského dohovoru( RCBD Slovakia), začlenenému do štruktúry SAŽP,  možnosť reprezentácie celého regiónu na vyššie spomenutej aktivite, ako aj zapojenia sa do ďalších projektov a aktivít. Zároveň rozširuje možnosti centra získať finančné prostriedky na realizáciu už plánovaných aktivít.

Na stretnutí boli prezentované úspešne realizované projekty a aktivity v spojitosti s činnosťou pracovnej skupiny v regióne strednej a východnej Európy a požiadavky krajín, ktoré sú súčasťou plánu činnosti RCBD.

Koordináciou projektov regionálne centrum dáva do pozornosti SAŽP v rámci environmentálneho programu OSN - UNEP. Viac informácii o stretnutí aj o činnosti RCBD nájdete tu: http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/IllegalTraffic/Meetings/ENFORCE7Paris2023/tabid/9383/Default.aspx.

 

Vytlačiť