UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

UPOZORNENIE: Žiadosti na obnovu domov je možné podávať až od 9. októbra

Vážená záujemkyňa, vážený záujemca o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy,

dňa 6. septembra SAŽP zverejnila dokumenty k Výzve č. 4. Formulár žiadosti a podávanie žiadostí bude spustené až 9. októbra 2023, pričom formulár žiadosti musí byť vyplnený a vygenerovaný na stránke www.obnovdom.sk. Vami zaslielané správy/dokumenty do tohto termínu tak nie sú riadne podanou žiadosťou o príspevok z Výzvy č. 4.

Tento mesačný odklad medzi zverejnením dokumentov a podávaním žiadostí má za cieľ poskytnúť dostatok priestoru na oboznámenie sa s podmienkami a prípravu príloh. Všetky dokumenty a vzor formulára žiadosti (pozor: len vzor, vyplnený vzor nebude akceptovaný ako riadne podaná žiadosť) nájdete na Obnova rodinných domov - Dokumenty - Výzva 4 (obnovdom.sk).

Podmienky výzvy č. 4 sú vysvetlené vo videách zverejnených tu: (486) Výzva 4 - YouTube, prípadne môžete využiť chatbota na stránke www.obnovdom.sk, zavolať na Zelenú linku alebo navštíviť regionálne kancelárie v čase otváracích hodín.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vytlačiť