Tím projektu Populair SAŽP na festivale v Jahodnej

Tím projektu Populair SAŽP na festivale v Jahodnej

V dňoch 1. – 2. júla 2022 sa v Jahodnej pri Košiciach konal dvojdňový festival pod záštitou ministra životného prostredia SR. Bol o hudbe ale aj o diskusiách na témy, ktoré trápia našu planétu a ohrozujú existenciu človeka ako takého.

Do diskusií k téme kvality ovzdušia, k tomu ako na ňu ako jednotlivci vplývame ale zároveň o možnostiach zmierňovania týchto vplyvov sa zapojili aj naši kolegovia, ktorí pracujú na projekte podporenom Európskou komisiou LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.  Zúčastnený tím za SAŽP pozostával z manažérov kvality ovzdušia pre Košický a Prešovský kraj a špecialistu pre kvalitu ovzdušia.

Spolu s kolegami z MŽP SR, Košického, Prešovského, Bratislavského samosprávneho kraja a Cechom Kachliarov viedli diskusiu a prezentovali praktické ukážky na tému "Drevo ako tradičné palivo" a "Škola správneho kúrenia". Pre tých najmenších bol pripravený pestrý program plný hier a kreatívnych aktivít. 

SAŽP tak bola súčasťou zaujímavého festivalu a využila možnosť osloviť verejnosť s vysoko aktuálnou témou kvality ovzdušia.

Fotogaléria

Vytlačiť