Tento školský rok zatočíme s odpadom!

Tento školský rok zatočíme s odpadom!

„Zatoč s odpadom“ je nový online projekt Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorý má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy predchádzania vzniku odpadu. Projekt odštartoval v pondelok, 6. septembra 2021.

Odpad takmer vo všetkých formách a podobách je globálnym problémom. Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje cca 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. SAŽP sa preto rozhodla prehĺbiť svoje vzdelávacie aktivity v tejto oblasti aj prostredníctvom kampane „Zatoč s odpadom“, ktorá je zároveň súťažou. Zapojiť sa do nej od 6. septembra do 30. júna 2022 môžu žiaci, učitelia a tiež verejnosť.

10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

V rámci projektu bude v priebehu 10 mesiacov predstavených 10 rôznych výziev, ktoré spája spoločný cieľ - zamyslieť sa nad odpadom, naštartovať seba, ale aj okolie k pozitívnym zmenám. Aktuálnu tému výzvy pre daný mesiac zverejníme vždy v prvý deň v mesiaci, pridať sa môže úplne každý bez obmedzenia. Ak chce byť účastník výzvy zapojený aj do súťaže, je potrebné splniť minimálne jednu výzvu v priebehu 10 mesiacov. Úspešné zvládnutie výzvy budú účastníci dokladovať fotkou, článkom alebo inými údajmi podľa zadania. Motiváciou k zapojeniu do výzvy budú okrem získania nových vedomostí aj vecné ceny, napríklad fotoaparát, smart hodinky či feratový set. Ak chce však záujemca vyhrať niektorú z týchto hodnotných cien, musí splniť počas trvania kampane minimálne tri výzvy.

Súčasťou kampane bude aj samostatná časť s názvom „Učiteľ v akcii“, ktorá je určená pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Obsahuje rozmanité inšpirácie a námety na rôznorodé odpadové aktivity. Z nich bude po ukončení kampane vydaná elektronická publikácia.

Výzva č.1 na september: Systém verzus jednotlivec

Čo je odpad a kto je zaň zodpovedný? Vedeli ste, že odpad vzniká v každej fáze nášho života? Počuli ste už o obehovom hospodárstve? Tieto, ale aj iné otázky si budeme klásť už v prvej septembrovej výzve. Neváhaj a zatoč s odpadom spoločne s nami!

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebná registrácia na web stránke súťaže www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom. Výhercov žrebujeme každý mesiac a zverejníme ich na Ewoboxe. Záverečné žrebovanie o hodnotné ceny bude na konci školského roka, v júni v roku 2022.

 

 

Vytlačiť