Svetový deň životného prostredia v SAŽP

Svetový deň životného prostredia v SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj tento rok oslavuje rôznymi aktivitami Svetový deň životného prostredia napriek tomu, že sa dajú realizovať  len v oklieštenej podobe. Zamestnanci nášho odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania napr. obohatili s podporou odboru prevádzky a správy majetku prvky environmentálnej výchovy pri hlavnej budove SAŽP v Banskej Bystrici. Pripevnili po zime opäť panel k solárnej sušičke a k hmyziemu hotelu dosypali kvalitnú zem (zatiaľ nie je naša vlastná, pretože kompostovisko sme zakladali len minulý rok) a vysadili rastlinky, ktoré majú prilákať jeho bzučiacich obyvateľov.  

 

SAŽP tradične pri príležitosti tohto dňa udeľuje aj virtuálne Certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Tento rok si ju kvôli hrozbe koronavírusu stihlo do 4. júna vypočítať (aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby - elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie) len málo škôl. Preto sme sa,  aj na základe žiadostí z ďalších školských zariadení,  rozhodli predĺžiť termín uzávierky a dať im tak šancu dobehnúť zmeškané obdobie, kedy nemohli byť v škole.  Podstatné predsa nie sú termíny, ale naše osobné príspevky k ochrane a tvorbe životného prostredia.  


Čulý pracovný ruch panuje, napriek všetkému, aj v našom Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie, ktoré má sídlo v katastri obce Zemianska Olča. Areál pripravujú na znovuotvorenie najmä pre verejnosť, keďže pre pandémiu im odpadla najzastúpenejšia cieľová skupina - školy a škôlky. Aj keď od tohto roku pracujú aj kvôli rekonštrukcii a obnove budov v obmedzenom režime pripravili pre návštevníkov interaktívny program v rozšírenej otváracej dobe. Okrem pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod. budú pre verejnosť otvorení na individuálnu prehliadku aj každú nepárnu sobotu v mesiaci od 10.00 do 18.00 hod. V prípade záujmu o lektorovanú exkurziu po novovybudovanom areáli je možnosť  objednať si ju v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. A je sa na čo tešiť. V rámci projektu LIFE Ostrovné lúky sa stredisku podarilo dokončiť nový interaktívny náučný chodník Príbeh krajiny, ktorý na 6 infopaneloch a 3 interaktívnych paneloch predstavuje región Dolného Žitného ostrova v 4 jazykoch (SJ, MJ, NJ, AJ). Dopĺňajú ho dve rozhľadne, jedna situovaná priamo v SEV Dropie a druhá v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky, prostredníctvom ktorých  sa môžu návštevníci dozvedieť zaujímavosti zo života vtáctva. Smerová ružica upriami ich pozornosť aj na ďalšie zaujímavé miesta na Dolnom Žitnom ostrove. Vďaka projektu Interreg SKHU/1601/1.1/258 chute Podunajskej prírody bol v SEV Dropie vytvorený jedinečný zážitkový areál pre malých aj veľkých. Vybudovali sa krásny altánok s trstinovou strechou, živé vŕbové stavby a pocitový chodník. Z tradičných ovocných druhov vznikla  Zlatá záhrada chutí, ktorú dopĺňa špeciálna detská fotopozorovateľňa „mYnest“. A v novovybudovanom hospodárskom dvore sa  návštevníci môžu osobne zoznámiť so zvieratkami, ktoré majú v krajine dôležitú úlohu - spásať trávnaté plochy.

 

Inšpiráciou pre zmenu nášho správania v prospech životného prostredia môže byť aj celosvetový edukačný projekt Earth School, do ktorého sa zapojila aj SAŽP. Enviropozitívne vzdeláva inšpiratívnymi lekciami, videami či pútavými učebnými zdrojmi. Ich prostredníctvom sa dá objavovať,  ako sme závislí na našej planéte, ako ju môžeme chrániť a ako sa o ňu starať. Kto sa ešte nestihol zapojiť má teraz k dispozícii samostatnú ewoboxovú stránku s 30 videami a odkazmi na zdroje: https://www.ewobox.sk/zdroje-inspiracie/earth-school. Oslavovať Svetový deň životného prostredia tak môžeme každý júnový deň.

 

Svetový deň životného prostredia (World Environment Day) si každoročne pripomíname 5. júna vďaka iniciatíve OSN. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Štokholmská konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešiť problémy environmentu v záujme zachovania existencie ľudstva na planéte Zem. Svetový deň životného prostredia oslavujeme od roku 1973.

Solárna sušička
Hmyzí hotel
Altánok s trstinovou strechou v SEV Dropier

Fotogaléria

Vytlačiť