Svetový deň vody upozorňuje na dôležitosť mokradí

Svetový deň vody upozorňuje na dôležitosť mokradí

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody s témou „Voda a klimatická zmena“ vydala vyhlásenie Martha Rojas Urrego, generálna tajomníčka Dohovoru o mokradiach, z ktorého uverejňujeme krátku rešerš.
Ústredná úloha mokradí pri prispôsobovaní sa zmene klímy a jej zmierňovaní je nepopierateľná. Mokrade ukladajú viac uhlíka, ako ktorýkoľvek iný ekosystém (rašeliniská ukladajú dvakrát toľko uhlíka ako svetové lesy, napriek tomu, že predstavujú iba tri percentá svetovej pevniny) na planéte. Sú známe aj ako ekosystémy súvisiace s vodou, pretože sú zdrojom väčšiny sladkej vody na svete; regulujú toky vody, čím znižujú povodne a sucho. Siahajú od riek, jazier, močiarov a rašelinísk až po mangrovníkové porasty v slaných vodách, koralové útesy a ústia riek.

Účinky zmeny klímy pociťujeme po celom svete, prejavujú sa extrémnejšími poveternostnými podmienkami. Pobrežné mokrade, ako sú mangrovy, chránia pred povodňami a slúžia ako nárazníky proti vniknutiu a erózii slanej vody. Vnútrozemské mokrade, ako sú záplavové oblasti, jazerá a rašeliniská, absorbujú a ukladajú nadmerné zrážky, ktoré znižujú záplavy a odďaľujú výskyt sucha akumulovaním vody.
Podľa OSN voda spôsobuje asi 90% všetkých prírodných katastrof. Vedci na Floride zistili, že strata iba 3% plochy mokradí počas jedného hurikánu vyústila do škody na majetku vo výške 480 miliónov dolárov. Vzhľadom na to, že v dôsledku zmeny klímy sa očakáva častejšie výskyt extrémnych poveternostných podmienok, budú mokrade ekonomicky hodnotnejšie ako kedykoľvek predtým. Dostupnosť vody je kľúčom k prispôsobeniu sa zmene klímy. Takmer všetka svetová spotreba vody sa čerpá priamo alebo nepriamo z mokradí, ako sú rieky, jazerá, močiare, podzemné zásobárne vody. Mokrade fungujú ako vodné filtre, preto sa bežne označujú aj ako obličky.

Napriek všetkým významným službám, ktoré mokrade poskytujú na zníženie dopadov zmeny klímy, miznú rýchlejšie ako akýkoľvek iný ekosystém. Viac ako 35% mokradí sa stratilo za menej ako 50 rokov. Sú nepochopené a podhodnotené, hoci sú to najproduktívnejšie ekosystémy na Zemi, napriek tomu sa považujú za pustatiny, čo podkopáva ich ochranu. Nesmie dôjsť k ďalším stratám našich mokradí a musíme obnoviť tie, ktoré sme stratili. Mokrade by mali byť ústredným bodom národných a globálnych diskusií, rozhodnutí a opatrení v oblasti zmeny klímy v roku 2020 a aj v neskorších rokoch.

Je najvyšší čas uznať mokrade za riešenie zmeny klímy. Je čas splniť záväzky na zastavenie straty svetových mokradí.

Viac nájdete na: https://www.ramsar.org/news/water-and-climate-change-world-water-day

Vytlačiť