Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí

"Je čas na obnovu mokradí“. Téma Svetového dňa mokradí, ktorý sa každoročne koná 2. februára, predstavuje snahy o zvyšovanie povedomia a porozumenia ľudí o nesmiernom význame mokradí. K dnešnému dňu bolo poškodených alebo zničených takmer 90 percent svetových mokradí. Mokrade strácame trikrát rýchlejšie ako lesy, a pritom sú domovom pre 40 percent všetkých rastlinných a živočíšnych druhov, fungujú ako zdroje vody, čistia a chránia naše pobrežie a sú najväčšími prirodzenými zásobárňami uhlíka na planéte.

Mokrade sú významným prvkom zadržujúcim vodu v krajine. Sú to územia, ktoré sú nasiaknuté, alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Vnútrozemské mokrade zahŕňajú močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a riečne nivy, či už prírodné alebo umelé, s veľmi rozmanitou rozlohou. V právnom systéme Slovenska je mokraď v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 vyzývame, aby ste konali tromi konkrétnymi  spôsobmi: 

  • robte rozhodnutia, ktoré minimalizujú stratu a degradáciu mokradí a maximalizujte povedomie o tom, aká dôležitá je obnova mokradí,
  • podporte ostatných, aby priamo podporili snahy o obnovu mokradí na miestnej úrovni,
  • využite vlastné schopnosti na vytvorenie zmeny a podporte obnovu mokradí lokálne, regionálne alebo na národnej úrovni.

Viac o Svetovom dni mokradí tu: https://www.worldwetlandsday.org/

 

 

 

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť