STRETNUTIE EXPERTOV - NRC MÍTING

STRETNUTIE EXPERTOV - NRC MÍTING

V dňoch 26. - 27. novembra 2019 prebiehalo stretnutie expertov na kvalitu ovzdušia zo siete Eionet. Zúčastnili sa ho zástupcovia zo všetkých členských a spolupracujúcich krajín EEA (Európska environmentálna agentúra). Podujatie sa konalo aj za účasti zástupcov z Európskej komisie, JRC(Joint Research Centre) a Európskeho tématického centra a WHO. Míting spoluorganizovali SAŽP, SHMÚ a MŽP SR.

Experti diskutovali o kvalite ovzdušia na európskej úrovni, o posledných kľúčových zisteniach o kvalite ovzdušia, zdieľali skúsenosti z národných úrovní, vyjadrovali sa k aktualizácii politiky o kvalite ovzdušia. Zároveň bola predstavená politika čistého ovzdušia. V diskusiách a debatách rezonovali témy dopadov na ľudské zdravie z hľadiska zaťaženia hlukom a vystavenia extrémnym teplotam a vplyv kvality ovzdušia na ľudské zdravie, ku ktorým sa viažu aj publikácie EEA.

Na míting nadviaže významne Európske fórum pre čistejšie ovzdušie, s názvom CleanAir forum.

 

Fotogaléria

Vytlačiť