Stav životného prostredia Európy 2020

Stav životného prostredia Európy 2020

Bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej spotreby prírodných zdrojov.  V najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o stave životného prostredia, ktorá bola uverejnená 4. decembra, sa uvádza, že Európa čelí environmentálnym výzvam bezprecedentného rozsahu a naliehavosti. Avšak existuje aj dôvod na nádej vzhľadom na zvyšovanie informovanosti verejnosti o potrebe prechodu na udržateľnú budúcnosť, technologické inovácie, nárast iniciatív spoločenstiev a zintenzívnenie opatrení EÚ, akým je napríklad Európsky ekologický dohovor.

 

Aj keď európske politiky v oblasti životného prostredia a klímy prispeli k zlepšeniu životného prostredia v posledných desaťročiach, Európa nedosahuje dostatočný pokrok a perspektíva životného prostredia v nadchádzajúcom desaťročí nie je pozitívna, ako sa uvádza v správe Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 (en) (SOER 2020).

 

Kompletnú tlačovú správu k vydaniu Správy EEA o stave životného prostredia nájdete v prílohe správy.

 

Viac informácií o Správe EAA o stave životného prostredia sa dočítate:
• SOER 2020 Úplná správa – Integrované posúdenie (EN)
• SOER 2020 Zhrnutie
• SOER 2020 webové zhrnutie (en)

 

 

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť