Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Vládny kabinet podporil 10. februára 2021 metodiku Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov, aby pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb zohľadňovali environmentálne hľadisko. Na návrhu metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“ sa podieľala aj Slovenská agentúra životného prostredia.

Minister životného prostredia Ján Budaj podčiarkol, že tento ambiciózny krok je zakotvený aj v programovom vyhlásení vlády a Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

"Metodika poskytuje návod, ako postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné z environmentálneho hľadiska označiť ako 'zelenú'," doplnil minister Budaj.

Návod sa vzťahuje na nákup nasledovných tovarov a služieb:

  • bežné profesionálne upratovacie služby vnútorných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kancelárie, sanitárne zariadenia a
  • iné verejne prístupné priestory
  • čistenie sklených povrchov, ktoré možno dosiahnuť bez použitia špeciálneho vybavenia
  • alebo strojov
  • čistiace prostriedky, textilné čistiace príslušenstvo.


Na Slovensku je úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania dlhodobo nízka. Podľa dát z posledného monitorovania bol podiel zeleného verejného obstarávania na celkovom verejnom obstarávaní v roku 2019 na úrovni 0,31 %, pokiaľ ide o počet uskutočnených zákaziek a na úrovni 10,92 % pokiaľ ide o ich hodnotu v eurách bez DPH. Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 pritom hovorí, že zelené verejné obstarávanie má pokryť aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní.

zdroj: MŽP SR

ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť