Seminár k atuálnym témam ochrany ovzdušia

Seminár k atuálnym témam ochrany ovzdušia

Dňa 24. a 25. 10. 2022 sa uskutočnil seminár k aktuálnym témam ochrany ovzdušia pre okresné úrady. Išlo už o 5. ročník podujatia, na ktorom tentoraz dominovali témy ako:

  1. Príprava nového zákona o ovzduší,
  2. Malé spaľovacie zariadenia v domácnostiach,
  3. Prenosné zdroje znečisťovania ovzdušia,
  4. Zabezpečenie dobrých rozptylových podmienok (výpočet výšky komína),
  5. Národný emisný informačný systém,
  6. Správna poľnohospodárska prax.

Cieľom seminára bolo poskytnúť pracovníkom okresného úradu informácie, ktoré sú nápomocné pri plnení ich pracovných úloh v povoľovacom a kontrolnom procese. Okrem zaujímavých prezentácii sa na seminári aj diskutovalo, čo prinieslo nové podnety, ktoré je potrebné riešiť na úrovni súčasnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

Foto:pixabay

Fotogaléria

Vytlačiť