SAŽP VYDALA LETÁKY PRE KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

SAŽP VYDALA LETÁKY PRE KRAJINY VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

Na základe ukončenia úspešnej spolupráce v rámci projektu Pokračovanie spolupráce siete Eionet pre spracovávanie správ o stave životného prostredia boli spracované výstupy vo forme letákov, ktoré sa týkajú prioritných oblastí pre jednotlivé krajiny Východného partnerstva (6EAP). Tieto hodnotenia sú založené na ukazovateľoch z krajín 6EAP a poskytujú prehľad vybraných tém v jednotlivých krajinách. K dispozícii sú spolu s ďalšími výstupmi projektu na webovej stránke projektu v angličtine a národných jazykoch.

Armenia- Waste Management and the Republic of Armenia;

Azerbaijan- Nature protection in the Republic of Azerbaijan;

Belarus- Climate change and the Republic of Belarus;

Georgia- Air pollution in Georgia;

Moldova- Air protection in  Moldova;

Ukraine- Waste Management and Ukraine.

Hodnotenia a letáky boli pripravené spolu s odborníkmi z EEA, Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR a šiestich krajín východného partnerstva  - Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina. Tento tvorivý expertný proces bol možný na základe spoločného zdieľania a podporil viac ako dvojročnú úspešnú spoluprácu SAŽP, MŽP SR, EEA a 6EAP vo viacerých oblastiach. 

Vytlačiť