SAŽP si pripomína Deň Zeme

SAŽP si pripomína Deň Zeme

22. apríl sa každoročne spája s oslavou Dňa Zeme. S oslavou planéty, ktorá je pre ľudstvo životodarnou, fascinujúcou a nenahraditeľnou. Súčasný rozmach civilizácie, technický pokrok a konzumný spôsob života jej však spôsobujú závažné problémy.                                       

Životné prostredie a podnebie našej planéty dlhodobo čelia nežiadúcim vplyvom, ktoré predstavujú hrozbu pre život na nej nielen pre našu generáciu, ale aj pre tie nasledujúce. Na vážnosť situácie a potrebu zmeny upozorní na Deň Zeme aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). V rámci environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety verejnosti plánujeme viacero aktivít v online prostredí, ale aj v exteriéri na čerstvom vzduchu.

Ako odborný garant podporíme prvý celoslovenský online kvíz, ktorého spustenie je pripravené práve na Deň Zeme. Do otázok v EkoKvíze sme zakomponovali dva mimoriadne dôležité dokumenty z oblasti udržateľnosti rozvoja: Agenda 2030 a Envirostratégia 2030. Kvíz bude možné hrať bezplatne, buď priamo na webovej stránke https://ekokviz.eu/  alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zapojiť sa môže naozaj ktokoľvek, hrá sa o zaujímavé ceny.

Na Deň Zeme sa tiež zapájame do programu, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR). V rámci populárno – vedeckej konferencie predstavíme kreatívnou a pútavou formou náš výchovno-vzdelávací portál Ewobox. Podujatie bude vysielané online, v čase od  13:00 – 15:15 hod tu: https://www.facebook.com/events/503159664468679. Súčasťou konferencie bude aj prezentácia projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorom spolupracuje SAŽP a MŽP SR.

O deň neskôr, 23. apríla, si Deň Zeme pripomenieme v CHVÚ Ostrovné Lúky, kde sa Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie (SEV Dropie) zapojí do dobrovoľníckej výzvy s názvom Vyčistime si Lúky II. S podporou obcí Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Brestovec a Lipové budeme čistiť nelegálne skládky v okolí poľných ciest. Účasť dobrovoľníkov je podmienená registráciou cez FB SEV Dropie (https://www.facebook.com/SEV-Dropie-1406951929536104/) a dodržiavaním aktuálnych protipandemických opatrení. Aktivity budú prebiehať v čase od 10:00 - 15:00 hod a podujatie bude naživo vysielané aj na Rádiu Regina Západ. Súčasťou vysielania bude aj diskusia štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu, generálneho riaditeľa SAŽP Michala Maca a primátora mesta Kolárovo Árpáda Horvátha na tému Zdravá krajina.

 

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970,  iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

 

               

 

 

Fotogaléria

Vytlačiť