SAŽP sa môže opäť zaradiť medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku

SAŽP sa môže opäť zaradiť medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) bola po roku opäť nominovaná medzi 20 finalistov ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ pre rok 2022 v kategórii „Štátna a verejná správa“, ktorú spoločnosť Profesia vyhlasuje už po jedenástykrát. V predchádzjúcom ročníku SAŽP v tejto kategórií obsadila 3. miesto.

Anketa, ktorá je zároveň súťažou, má priniesť skutočný pohľad uchádzačov i potenciálnych zamestnancov na to, ako vnímajú spoločnosti na trhu, ich benefity a postavenie. Prostredníctvom nej môže SAŽP zistiť reálny pohľad verejnosti na svoju činnosť a spoznať obraz, ktorý má na trhu práce. Nominované spoločnosti súťažia v desiatich kategóriách a o víťazoch rozhoduje široká verejnosť. Zoznam nominovaných spoločností bol vytvorený na základe váženého aritmetického súčtu, ktorý zohľadňuje viacero faktorov, ako je napríklad počet prezretí pracovných ponúk spoločnosti, reakcie uchádzačov na zverejnené pracovné miesta a iné. 

Verejnosť, ako aj samotní zamestnanci nominovaných subjektov, sa môžu do hlasovania zapojiť do 31. decembra 2022, a to prostredníctvom tohto linku: https://www.najzamestnavatel.sk/spolocnost/slovenska-agentura-zivotneho-prostredia/. Následne si hlasujúci môžu vybrať jeden až tri z dvanástich atribútov. Tie reprezentujú to, čo si na vybranej spoločnosti najviac cenia. Vyhodnotenie ankety a udeľovanie cien Najatraktívnejší zamestnávateľ je naplánované na január nasledujúceho kalendárneho roka. Vyplnením dotazníka sa zároveň hlasujúci zaraďuje aj do súťaže o hodnotné ceny. Žrebovanie bude v priebehu februára v roku 2023.

 

Vytlačiť