SAŽP oslavuje 28 rokov svojej existencie

SAŽP oslavuje 28 rokov svojej existencie

Slovenská agentúra životného prostredia bola zriadená Ministerstvom životného prostredia SR 1. júla 1993. Postupne sa plnením úloh a aktivít v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia stala kľúčovou inštitúciou v poskytovaní environmentálnych služieb, poradenstva a vzdelávania na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Kvalitu poskytovaných služieb a environmentálny prístup garantuje certifikátmi kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001. Úspechy agentúry z predošlých rokov by nikdy neboli možné bez našich skvelých zamestnancov a partnerov, ktorí s nami už 28 rokov zdieľajú myšlienku zdravšieho a zelenšieho Slovenska. Patrí vám veľké ďakujem.

Udalosti posledných dní nás motivujú k tomu, aby sme vo svojej misii vytrvali a aj naďalej presadzovali myšlienku ekologického a udržateľného spôsobu života. Čoskoro sa môžete tešiť na najnovšie výsledky našej práce, akými sú Medzinárodná konferencia o kvalite ovzdušia, predstavenie Ekokódexu pre zamestnancov, ale aj vyhodnotenie súťaže Dedina roka. Viac informácií  nádete na webovej stránke  SAŽP  a v Enviromagazíne 2/2018, ktorý sme vydali pri príležitosti štvrťstoročnice agentúry.

 

Vytlačiť