SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

SAŽP a CENIA sa dohodli na dlhodobej spolupráci

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) uzavrela dohodu o dlhodobej spolupráci s Českou informačnou agentúrou životného prostredia (CENIA). Dohoda z 9. augusta 2023 je pokračovaním predchádzajúcej čiastkovej spolupráce medzi oboma odbornými organizáciami.

Cieľom uzavretia dohody je vytvoriť rámec pre úzku spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu, odborného vzdelávania, konzultácií, implementácie smerníc a podporiť transfer odborných znalostí z praxe do výuky v rámci akreditovaných študijných programov.

Konkrétne budú činnosti v rámci spolupráce zamerané na založenie a prevádzku vedecko-výskumného inkubátora, a to najmä v oblasti environmentálnej bezpečnosti a obehového hospodárstva. Obe zmluvné strany môžu realizovať odborné stáže a využívať pri tom odborné kapacity oboch inštitúcií k zefektívneniu agendy, ale aj uskutočňovať vedecko-výskumné projekty či participovať na akademických prácach a ich posudzovaní.

Obe agentúry zároveň majú právo používať titul „Partner České informační agentury životního prostředí“ alebo „Partner Slovenskej agentúry životného prostredia“. 

Webová stránka o aktivitách českej CENIE: https://www.cenia.cz/#aktuality_

Detailné znenie Dohody o spolupráci je možné nájsť tu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8213958/

 

 

 

Vytlačiť