S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

S novým školským rokom nová ponuka envirovýchovy

Slovenská agentúra životného prostredia dáva do pozornosti novú Ponuku environmentálnej výchovy a vzdelávania na školský rok 2023/2024.

V ponuke nájdete množstvo zaujímavých a inšpiratívnych aktivít, podujatí, súťaží či publikácií nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov.

Veríme, že si z ponuky vyberiete a tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom školskom roku.

Vytlačiť