S Envirózou na cestách

S Envirózou na cestách

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje letnú fotografickú súťaž pre školy a rodiny Enviróza na cestách.  Ide o sprievodnú súťaž školského programu Enviróza, ktorý bol vyvinutý vo formáte outdoorovej hry za účelom získavania a šírenia informácií o envirozáťažiach na Slovensku.

Maskoti školského programu Enviróza  – Ekotérium a Ekoterra sú veľmi zvedaví a radi cestujú. Počas svojich potuliek objavia častokrát rôzne zaujímavé miesta. Či už sú to environmentálne záťaže (hnojiská, haldy po banskej činnosti, skládky odpadu...), alebo naopak nejaké pekné upravené miesta (park, dažďová záhrada, zrevitalizované pozemky alebo budovy...).  Radi sa na týchto miestach fotia a fotky zdieľajú, aby aj ich kamaráti vedeli, čo sa okolo nás nachádza. Pridajte sa k nim, odfoťe sa počas svojich letných potuliek s logom Envirózy (nájdeš ho pod článkom ako prílohu) na vyššie spomínaných miestach. Dbajte pritom, prosím vás, na bezpečnosť.

Fotografiu s popisom miesta pošlite do správy na facebook.com/envirovychova.
Zdieľajte informácie o súťaži a zbierajte lajky pre svoje fotografie.
Súťaž trvá od 1. júla  do 15. septembra 2020.

Vaše deti môžu vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny:
1. fotografia ocenená odbornou porotou – autor/ka získa vecnú cenu + celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov
2. fotografia, ktorá získa najviac lajkov – autor/ka získa vecnú cenu + celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre seba a 35 spolužiakov
3. škola, ktorej žiaci poslali do súťaže najviac fotografií – autori získajú vecné ceny + celodennú exkurziu plne hradenú SAŽP (doprava, vstupné, strava) pre 35 žiakov školy

Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@enviroza.sk.

Zaslaním fotografií do súťaže súhlasíte s ich zverejnením prostredníctvom albumu fotografií Enviróza na cestách na facebookovej stránke Envirovýchova a s použitím (s uvedením autora) na nekomerčné účely (vzdelávacie, prezentačné, propagačné) bez nároku na odmenu.

Vytlačiť