RemTech Europe 2023

RemTech Europe 2023

Jedna z najväčších medzinárodných konferencií v Európe zameraná na sanáciu kontaminovaných území sa bude konať vo Ferrare, v dňoch 18. – 22. septembra 2023. Počas piatich dní bude bohatý odborný program spestrený živými ukážkami vybraných spoločností s použitím patentovaných technológií či odbornými kurzmi so školiteľmi z celého sveta.

RemTech je jediný environmentálny technologický hub, ktorý sa špecializuje na témy sanácie, regenerácie a udržateľného rozvoja území. Vyznačuje sa preto tým, že je nielen prezentáciou súčasného stavu a zdieľania perspektív do budúcnosti, ale je predovšetkým komunitou národných aj medzinárodných odborníkov, ktorá funguje na permanentnej báze, a v ktorej majú verejný a súkromný sektor možnosť konštruktívnej a efektívnej konfrontácie, rozvíjania myšlienok a projektov na podporu krajiny a Európy.

Kvalifikovanú a širokú komunitu tvoria štátne orgány, verejná správa, kontrolné orgány, združenia, súkromné spoločnosti, začínajúce podniky, univerzity, výskumné centrá a odborníci, ktorí rozvíjajú myšlienky a návrhy v rámci komunikácie a intenzívneho nadväzovania kontaktov, konferenčných zasadnutí, workshopov, pracovných skupín, rekvalifikačných kurzov, laboratórií, technologických testov a kultúrnych večerov.

Podujatie sa každoročne organizuje v spolupráci s Európskou komisiou, US Army Corps of Engineer, ASTM International, Strategic Environmental Research and Development Program (SERDP), Environmental Security Technology Certification Program (ESTCP), Interstate Technology and Regulatory Council (ITRC), AESAS - Associação Brasileira das Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental, CL:AIRE.

Na príprave medzinárodnej konferencie RemTech 2022, uskutočnenej v dňoch 19. – 23. septembra 2022 sa podieľal Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, na predošlých ročníkoch participovala SAŽP, ako organizačný partner konferencie.

Viac informácií o konferencii nájdete na https://www.remtechexpo.com/en/remtech-europe.

 

 

Vytlačiť