Prvý národný workshop projektu TRANSCEND

Prvý národný workshop projektu TRANSCEND

V dňoch 20. – 21. 07. 2023 odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pripravil a zorganizoval 1. národný workshop pre zainteresované strany v rámci medzinárodného projektu TRANSCEND (Transformational and Robust Adaptation to Water Scarcity under Deep Uncertainty), v ktorom je SAŽP súčasťou širokého konzorcia 15 partnerov z 10 krajín Európy, ale tiež z Indie, USA, Južnej Ameriky či Libanonu.

Projekt je financovaný z rámcového programu EÚ financujúceho projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií Horizon Europe. V priebehu trvania tohto štvorročného projektu sa uskutočnia celkovo štyri workshopy. Región hornej Nitry bol vybraný ako súčasť siedmich prípadových štúdií po celom svete (living labs), pre ktoré budú navrhnuté systémové environmentálne politiky v oblasti alokácie vodných zdrojov v budúcnosti, tie rátajú s vysokou neurčitosťou spojenou s následkami zmeny klímy.

Prvý národný workshop bol zameraný na identifikovanie kľúčových aktérov a problémov v manažmente vodných zdrojov v modelovom území povodia Nitry. Diskutovalo sa aj o využívaní monitoringu a modelov v manažmente vodných zdrojov. Výstupy z workshopu budú podkladom pre partnerský vedecký tím, ktorý navrhne inovatívne nástroje na monitorovanie a modelovanie vodných zdrojov. Tieto nástroje môžu byť veľkým prínosom pre vodnú politiku a manažment vodných zdrojov na Slovensku, najmä v kontexte vysokej neurčitosti meniacej sa klímy. Skúsenosti a výstupy z jednotlivých modelových území po celom svete budú tiež základom pre reformné politiky v manažmente vodných zdrojov s potenciálne globálnym dopadom. Slovensko tak bude mať možnosť byť v popredí a inšpirovať krajiny po celom svete.

Viac informácií o projekte: https://transcend.usal.es/

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť