Pripravujeme odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA

Pripravujeme odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Katedrou environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava pripravili odbornú konferenciu k procesu SEA/EIA. Podujatie je plánované v termíne 11. – 12. október 2022, uskutoční sa v Senci.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2022 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.

Podujatie je bezplatné, ubytovanie a cestovné si účastník hradí sám. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom online formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bnkfwKBk4YkNQdQFvDYUsYwiQNwr2A65NqTvCLq44uJFkg/viewform

 

Program a pozvánka sú súčasťou prílohy.

Foto: Rastislav Staník, SAŽP

Vytlačiť