Prihláste svoju obec do Dediny roka 2023!

Prihláste svoju obec do Dediny roka 2023!

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 12. ročník národného ocenenia Dedina roka. Aj tento rok organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Prečo sa zapojiť do Dediny roka 2023?

Slovensko je vidieckou krajinou, ktorej krásy, rozmanitosť a výnimočnosť zdôrazňuje práve  Dedina roka. Prezentuje úspechy slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a originálnosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. Slovenské obce sa účasťou v Dedine roka môžu zviditeľniť, ale aj inšpirovať ďalšie obce. Takto ich má šancu spoznať celé Slovensko a tým upevňujú postavenie vidieka v spoločnosti.

Ako svoju obec prihlásim?

Samotný proces prihlásenia pozostáva z vyplnenia prihlášky so základnými údajmi o obci. Uzávierka prihlášok je 31. marca. Neoddeliteľnou súčasťou procesu prihlásenia je aj vyplnenie formulára Oblastí hodnotenia. Tento formulár slúži ako menší audit, pretože sa zameriava na kritériá, ktoré si bude všímať hodnotiaca komisia. Sumarizuje, v ktorých smeroch je obec silná, a naopak, kde by mohla ešte pridať. Je potrebné mu venovať dostatočnú pozornosť - ide o vstupnú informáciu pre hodnotiteľov, ktorí pravdepodobne vašu dedinu nikdy nevideli a nenavštívili.

Ako prebieha hodnotenie?

Tak, ako každý rok, Dedina roka preveruje obec z viacerých oblastí. Pri hodnotení sa sledujú kritéria koncepčnosti, ojedinelosti, vízie, originality prístupov či riadenia samosprávy. Tento ročník upriamuje pozornosť komisie najmä na kritériá udržateľnosti už zavedených procesov a vízie obce do budúcnosti pri jej rozvoji. Mimoriadne aktuálnou témou je klimatická zmena – bude sa sledovať, či sú v obci už prijaté adaptačné opatrenia na zmiernenie jej dopadov, alebo ako sa plánujú realizovať v budúcnosti.

A čo po prihlásení?

Po ukončení prihlasovania sa zostaví harmonogram hodnotenia obcí priamo v území. Obec totiž čaká to najpodstatnejšie – zostaviť originálny program na 3 hodiny pre návštevu hodnotiacej komisie. To, ako sa obec predstaví, čo ukáže, koho zapojí do programu je len na jej rozhodnutí. Po ukončení výjazdov v teréne sa komisia stretne na záverečnom rokovaní a na základe toho čo videla a zažila v obciach, aj na základe vyplnených formulárov Oblasti hodnotenia rozhodne o laureátovi a ďalších ocenených. Celkovým laureátom sa stane obec, ktorá najlepšie obstojí vo všetkých oblastiach hodnotenia.

Čo môže obec účasťou získať, ak aj nevyhrá prvé miesto?

Ak obec vyniká v konkrétnej oblasti, môže získať osobitné ocenenie práve v nej. Ide o tieto kategórie: Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná, Dedina ako partner. Obec môže získať aj mimoriadne ocenenie za konkrétnu činnosť alebo ocenenie od generálneho partnera COOP Jednota Slovensko s.d. Účasť má aj ďalšie benefity - okrem toho, že sa obce zviditeľnia, naberú skúsenosti a rozšíria si možnosti spolupráce medzi sebou v rôznych smeroch, získajú aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na budúcu podporu rozvoja dediny. Od vyhlasovateľov a partnerov súťaže získajú praktické vecné ceny. Pre laureáta je však tou najcennejšou pridanou hodnotou možnosť reprezentovať Slovensko na európskej úrovni v súťaži o 18. Európsku cenu obnovy dediny.

  

Prihláste svoju obec už dnes na www.dedinaroka.sk

Foto: Oravská Polhora

Vytlačiť