Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Pozvánka na workshop - Plánovanie udržateľnej mobility

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na druhý zo série štyroch tohtoročných workshopov Plánovanie udržateľnej mobility, ktorý sa uskutoční v utorok 29. júna 2021. Zameraný bude na rozvoj udržateľnej mobility, bezpečnosť cestnej premávky, riešenia pre dochádzanie detí do školy, jednoduchú a funkčnú reorganizáciu uličného priestoru.

Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia, je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň je zámerom účastníkom podujatia vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Pozvánku s programom nájdete v prílohe. Účasť na workshope je bezplatná. Registrácia je otvorená do 28.6.2021 do 14.00 hod. prostredníctvom registračného formulára: https://populair.sk/sk/event/281

Podujatie je organizované v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia.

ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť