Pozvánka na online seminár o zelenej infraštuktúre

Pozvánka na online seminár o zelenej infraštuktúre

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na seminár s témou ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V SÍDLACH MIEST. Cieľom seminára je upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na dôležitosť zelenej infraštruktúry v mestách, jej funkcie, vplyvy na obyvateľov a urbánne prostredie. Zámerom seminára je poukázať na podstatu zelenej infraštruktúry pre zachovanie zdravých ekosystémov miest, jej významnosť v plánovacom procese ako i v hospodárskych systémoch, ako napr. zmierňovanie negatívnych účinkov zmeny klímy.

Seminár je zameraný na región Nitry. Z dôvodu šírenia koronavírusu sa podujatie uskutoční online.

Dátum:  12. novembra 2020 (štvrtok)
Čas.       13:00 – 15:45 hod

Prihlásiť sa je možné tu:  http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zelena-infrastruktura%2012.11.2020/

Pozvánku a program nájdete v prílohe.

 

 

Vytlačiť