Pozvánka na konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021

Pozvánka na konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje v poradí už tretiu konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021, tentokrát na tému Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve. Podujatie sa koná 8. decembra v on-line priestore.

Cieľom konferencie je ponúknuť všeobecný prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, predstaviť medzinárodné a národné iniciatívy vo väzbe na legislatívu, spotrebiteľské správanie, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a príklady dobrej praxe, ktoré vo svojich projektoch podporujú ekoinovačné riešenia v snahe o prechod na obehové hospodárstvo.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Pozvánka s programom je dostupná v prílohe.

Registrovať sa na podujatie je možné prostredníctvom tohto formuláru.

Vytlačiť