Pozvánka na festival ŠIŠKA

Pozvánka na festival ŠIŠKA

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na 25. ročník festivalu ŠIŠKA. Festival environmentálnych výučbových programov bude zameraný na ODPAD a uskutoční sa v termíne od 25. do 27. septembra v horskom hoteli Šachtička v okolí Banskej Bystrice.

Poslaním festivalu je aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľovou skupinou sú učitelia, koordinátori, odborní pracovníci a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

V rámci tohtoročného programu pre vás, okrem iného, pripravujeme úvodnú odbornú prednášku zameranú na tému regenerácie pôdy pomocou bioodpadu, dve lektorované exkurzie (banícka obec Špania Dolina, spoločnosť Ekolumi venujúca sa recyklácii PET fliaš) a spoločenský večer.

Na príprave programu sa však môžete podieľať aj vy, a to prihlásením vlastného príspevku, prezentácie či aktivity. Privítame aj interaktívne formy a inovatívne štýly prezentovania.

Registrácia na festival prebieha on-line do 14. 9. 2023

Vytlačiť