Pozvánka na ďalší z workshopov k udržateľnej mobilite

Pozvánka na ďalší z workshopov k udržateľnej mobilite

Pozývame vás na ďalšie workshopy s témou " AKO PRIPRAVOVAŤ A REALIZOVAŤ STRATEGICKÉ PLÁNY UDRŽATEĽNEJ MOBILITY"

Najbližsí workshop sa uskutoční v utorok 27. 10. 2020 od 9.00 - 13.00 hod. a zameraný je na Bratislavský kraj. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v šírení nákazy COVID-19 sa podujatie uskutoční formou on-line prenosu. Prihlásiť sa je možné do 26. 10. 2020 do 12,00 hod. na tejto adrese: https://www.populair.sk/sk/event/141

CIEĽ WORKSHOPU
Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Workshop je realizovaný prostredníctvom Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18IPE/SK/000010), ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Pozvánky na nasledujúce workshopy (Košický kraj, Trenčiansky kraj) nájdete v prílohách.

Vytlačiť