Pomôžte nám zlepšiť obsah jubilujúceho Enviromagazínu, vyplňte dotazník

Pomôžte nám zlepšiť obsah jubilujúceho Enviromagazínu, vyplňte dotazník

Enviromagazín uverejnil počas 25. rokov svojej existencie množstvo odborno-náučných článkov z rôznych oblastí, je akýmsi pamätníkom novodobého vývoja poznatkov o ochrane a tvorbe životného prostredia, zachytáva, ako sa táto téma postupne, vďaka svojmu významu, dostáva z úzadia medzi  priority. A čo je najdôležitejšie, čoraz častejšie poskytuje priestor pre pozitívne príklady z praxe, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality životného prostredia u nás.

Štvrťstoročie vydávania Enviromagazínu chceme preto osláviť aj zlepšovaním jeho obsahu, aby sme ešte lepšie plnili našu hlavnú úlohu - zvyšovanie povedomia čo najširšej verejnosti vo všetkých oblastiach environmentu.  Preto vás prosíme o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého chceme zistiť aké témy a z akých oblastí environmentu  vás najviac zaujímajú alebo čo vám na našich stránkach chýba. Štvrťstoročie je  totiž pre nás dôvodom na zamyslenie sa nad tým, ako napĺňať stránky časopisu obsahovo bohatšie a pútavejšie, aby sa nám podarilo osloviť čoraz viac čitateľov a hlavne vás inšpirovať  na zmeny vo vašich životoch v prospech zvyšovania kvality životného prostredia.  Lebo len v takom prípade má naša práca význam.

Za vaše odpovede vám vopred ďakujeme. Vylosovaným respondentom dotazníka pošleme malú pozornosť.

Jubilejné logo Enviromagazínu

 

 

 

Vytlačiť