Októbrová výzva upriami pozornosť na plytvanie potravinami

Októbrová výzva upriami pozornosť na plytvanie potravinami

V rámci  novej kampane Zatoč s odpadom prichádza Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) s druhou výzvou. V októbri sa zameriame na plytvanie potravinami a jedlom.

Kampaň Zatoč s odpadom v priebehu školského roka postupne predstaví desať rôznych výziev, ktoré spája spoločný cieľ - zamyslieť sa nad odpadom, naštartovať seba, ale aj okolie k pozitívnym zmenám a tým predchádzať vzniku odpadu. Zapojiť sa môže široká verejnosť, žiaci aj učitelia do 30. júna 2022.

Septembrová výzva "Myslím srdcom, kupujem hlavou" v rámci témy Systém verzus jednotlivec verejnosť zaujala. Zúčastnení mali za úlohu vybrať si výrobok bežnej spotreby a zistiť o ňom dva číselné údaje, a to: koľko kilometrov precestoval až domov a koľko kusov odpadu z neho vzniklo po doslúžení. Následne ho mali porovnať s výrobkom, ktorý má podobné vlastnosti, ale s výrazne nižšou ekologickou stopou. Do výzvy sa zapojilo 130 aktívnych jednotlivcov, ktorým sa zodpovednou kúpou podarilo ušetriť až 818 835 km a 863 kusov odpadu! Celkové vyhodnotenie septembrovej výzvy je dostupné tu: https://www.ewobox.sk/clanok/premiera-je-za-nami-nakupujeme-rozumne.

V kampani pokračujeme aktuálnou výzvou na október, tá sa nesie v znamení témy plytvania potravinami. Ide pritom o jeden z najväčších problémov, ktorým ľudstvo čelí. Každý rok sa totiž vyhodí až jedna tretina jedla. Spolu s nezjedeným jedlom ,,končia v koši“ aj vzácne prírodné zdroje, akými sú voda, pôda, energie a práca, ktoré sa spotrebujú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii potravín. Pritom sa možno stačí len zamyslieť, aké druhy jedla najčastejšie vyhadzujeme a prečo.        

SAŽP preto ponúka niekoľko tipov, ako to zmeniť:

1.         Nenakupovať hladný

2.         Sledovať dátumy na obaloch

3.         Správne skladovať potraviny

4.         Využiť zvyšky pri varení

5.         Kompostovať kuchynský odpad

 

Ďalšie užitočné tipy a rady k októbrovej výzve nájde verejnosť na stránke https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/jedle-plytvanie.

Zapojením sa do kampane sa účastník zároveň zapája do súťaže o hodnotné ceny. Informácie o kampani Zatoč s odpadom a o postupe registrácie sú zverejnené tu: https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom.

 

Zdroje fotografií:

Plod, základ ďalšej výživy ľudstva, Natália Gáliková, ZŠ Holíč

Zvyšky z kuchyne nie sú odpad, Samuel Mišovič, ZŠ J. Fándlyho

Výzva október, Roman Jedinak, Alexandra Mária Stránska, ZŠ Bánovce nad Bebravou

 

Vytlačiť