Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Oficiálna návšteva ministra životného prostredia v SAŽP

Slovenskú agentúru životného prostredia navštívil Minister životného prostredia SR spolu s poradcom a s generálnym riaditeľom Sekcie ochrany prírody a biodiverzity. Agentúra bola jednou zo zastávok vedenia Ministerstva životného prostredia SR v rámci návštev rezortných organizácií.

Jednou z hlavných tém diskusií predstaviteľov rezortu s vedúcimi zamestnancami SAŽP bola príprava Plánu hlavných úloh (PHÚ) na rok 2024. Tento dokument je základným stavebným pilierom celej odbornej činnosti agentúry, definuje povinnosti a úlohy i financie k nim prislúchajúce. Aktuálne pripravovaný plán by sa mal sústrediť na návrat dát a analýz do agendy SAŽP.

Diskusia prebiehala aj o téme odpadového hospodárstva a o zmene klímy, kde sa obe strany zhodli na nevyhnutnosti prioritizácie týchto bodov aj v agende SAŽP. Plán hlavných úloh bude do porady vedenia MŽP SR predložený v najbližších dňoch a to tak, aby bol do konca septembra schválený.

Otázky smerovali tiež k príprave štátneho rozpočtu verejnej správy, od ktorého sa odvíja aj rozpočet organizácie. Ambíciou SAŽP by v budúcnosti malo byť výrazné posilnenie partnershipov s inými krajinami a hľadanie iných možností financovania mimo štátneho rozpočtu, najmä cez nové projekty z Programu Slovensko.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť