Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

Odbor environmentálneho manažérstva a Regionálne centrum Bazilejského dohovoru menia svoje sídlo

Na novej adrese, Martinská 49, Bratislava 821 05,  by ste ich už mali nájsť od pondelka 28. júna 2021. Ich sťahovanie je plánované od 23. do 25. júna, za obmedzenie prevádzky v tomto období sa vám vopred ospravedlňujeme.

Ilustračné foto: Pixabay

Vytlačiť