O znečistených územiach nebudeme hovoriť v talianskej Ferarre, ale tentokrát online

O znečistených územiach nebudeme hovoriť v talianskej Ferarre, ale tentokrát online

Slovenská agentúra životného prostredia sa v roku 2020 podieľala na príprave dvoch významných medzinárodných konferencií v oblasti znečistených území. Kým medzinárodnú konferenciu CONTAMINATED SITES 2020, ktorá je vlajkovou loďou rezortu životného prostredia v rámci problematiky znečistených území na Slovensku, sme museli z objektívnych dôvodov preložiť na jar budúceho roka, konferencia RemTech Europe sa konať predsa len bude. Hoci tentoraz nie priamo na výstavisku v talianskej Ferrare, ale prostredníctvom virtuálneho priestoru.

Konferencia RemTech Europe – European Conference and Exhibition on land and water remediation markets and technologies – je už po piatykrát súčasťou významného podujatia REMTECHEXPO, ktoré prebieha každoročne v septembri v talianskom meste Ferrara neďaleko Bologne. Nad konferenciou prevzala záštitu aj JRC Európskej komisie. RemTech Europe – významné špecializované podujatie venované sanácii, rekultivácii a obnove znečistených území – otvorí tentoraz svoje pomyselné brány pre odbornú i širokú verejnosť v dňoch 21. až 25. septembra 2020. Na účasť na on-line konferencii RemTech Europe je potrebné prihlásiť sa v termíne do 16. septembra 2020 na adrese:

http://remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription .

Program konferencie bude veľmi bohatý a počas piatich dní uspokojí určite každého záujemcu o tému kontaminovaných území v kontexte Európskej zelenej dohody a obehového hospodárstva. Výber prednášok prebehol s dôrazom na vybrané témy, akými sú difúzne znečistenie, odťažba znečistenej zeminy, skládkovanie, znečistenie PFAS, azbestom a novými znečisťujúcimi látkami (napr. mikroplasty a nanomateriály), s cieľom prezentovať udržateľné a inovatívne remediačné technológie a nástroje.

Program je k dispozícii na stiahnutie na adrese:

 http://remtechexpo.com/images/2020/RemTechEurope/RemTech-Europe-2020---General-program_final.pdf

a informácie o konferencii na adrese:

http://www.remtechexpo.com/index.php/it/descrizione/manifestazioni-parallele/remtech-europe.

 

Viac informácií o odloženej konferencii Contaminated Sites 2020/2021 nájdete na stránkach http://contaminated-sites.sazp.sk/. Konferencia sa realizuje v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Fotogaléria

Vytlačiť