Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.

Publikácia vznikla spoluprácou autorov zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Prostredníctvom prehľadných popisov, doplnených názornými grafickými a mapovými ilustráciami, predstavuje geotopy, ktoré vzbudzujú u čitateľa túžbu navštíviť danú lokalitu. Záverečná časť publikácie obsahuje zhrnutie poznatkov o stavbe výnimočného, impozantného Štiavnického stratovulkánu. To umožňuje pochopiť zložitosť geologickej stavby dotknutého územia z pohľadu vývoja v dávnej minulosti, ako aj stavu v súčasnosti.

 

 

Publikácia je dostupná aj v online verzii: https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?ID=1467

Anglická verzia je prístupná tu: https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?ID=1490

Súvisiaca mapa je zverejnená tu: https://www.geopark.sk/wp-content/uploads/2023/07/mapa_Geopark_Banska_Stiavnica_765x540mm_SK_CMYK_low.pdf

Viac o téme geoparkov je možné nájsť na špecializovanom webe https://www.geopark.sk/

 

 

Vytlačiť