Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Na registráciu do kampane Európsky týždeň mobility ostáva necelý mesiac

Vnímate aj vo vašich sídlach problém s dopravou a mobilitou? Ako vaša samospráva či organizácie v nej pôsobiace podporujú udržateľnú a aktívnu mobilitu? Dajte o sebe vedieť všetkým a pridajte sa k Európskemu týždňu mobility – najväčšej kampani na podporu udržateľnej mobility v Európe, ktorá má už dlhé roky tradíciu aj v slovenských mestách a obciach. Témou tohto ročníka je Šetri energiu a má upozorniť na zníženie používania fosílnych palív v každodennom živote. Ak aj vaša samospráva vytvára infraštruktúru, ktorá vyzdvihuje energeticky menej náročné vozidlá a podporuje úspornejšie spôsoby dopravy, pochváľte sa a inšpirujte dobrými opatreniami aj ostatných! Na registráciu do kampane ostávajú posledné 3 týždne.

Každý rok od 16. do 22. septembra sa tisíce miest, obcí a organizácií z celej Európy zapájajú do aktivít a podujatí na zlepšenie dopravy a mobility vo svojich sídlach. Výnimkou nie je ani Slovensko. Do kampane Európsky týždeň mobility (ETM) sa u nás minulý rok zapojilo 64 samospráv a 35 organizácií. Do národnej súťaže o Cenu ETM bolo zaregistrovaných 31 prihlášok v troch kategóriách: aktívna samospráva, aktívny samosprávny kraj a aktívna organizácia. Víťaznou samosprávou bola Žilina, ktorá je na Slovensku lídrom v zavádzaní ekologických a inteligentných dopravných riešení. Zameriava sa na riešenie problematiky emisného zaťaženia v meste z dopravy, aj na opatrenia týkajúce sa parkovania, preferencie verejnej dopravy, podpory cyklodopravy a rozvoja elektromobility.

Najaktívnejšou župou bol Trnavský samosprávny kraj, ktorý kladie veľký dôraz na vzdelávanie a osvetu v oblasti udržateľnosti dopravy. Kraj napríklad vlani spustil vzdelávací cyklus s názvom Jesenná škola cyklodopravy a následne aj Jarnú školu cyklodopravy, prostredníctvom ktorých sa zvyšuje odborné povedomie zamestnancov samospráv o kvalitnom plánovaní a budovaní nielen cyklistickej infraštruktúry.

Titul pre organizáciu putoval do Metropolitného inštitútu Bratislava, ktorý prihlásil do národnej súťaže o Cenu ETM program s názvom Ulice pre deti. Prostredníctvom aktivity Peší školský autobus si netradičnú cestu do školy počas svetového Dňa bez áut vyskúšalo viac ako 150 školákov z Rače. Takisto zmapovali bezpečnosť pohybu detí v okolí školy a zorganizovali podujatie Tbiliská na hranie, kedy sa počas jednej soboty táto ulica zmenila na bezpečný priestor pre priateľské stretnutia malých aj veľkých.

Tieto samosprávy a organizácia sú príkladom dobrej praxe, ako vo svojich mestách a obciach podporovať udržateľnú a aktívnu mobilitu. Zároveň sa registráciou do kampane stávajú súčasťou veľkej komunity, ktorá sa vzájomne učí, inšpiruje, vzdeláva a motivuje. Pridať sa k nim môžete aj vy, k dnešnému dňu je zatiaľ do kampane Európsky týždeň mobility zapojených takmer 40 samospráv a 11 organizácií. Ministerstvo životného prostredia SR ako vyhlasovateľ kampane a Slovenská agentúra životného prostredia ako jej koordinátor apelujú na mestá a obce, ale aj rôzne inštitúcie, verejné a mimovládne organizácie, školy, súkromné firmy, centrá voľného času či prevádzkovateľov verejnej dopravy, aby sa do kampane zapojili. Práve tieto subjekty totiž dokážu zavádzať opatrenia, zabezpečiť propagáciu podujatia v rámci komunity a zvýšiť tak motiváciu obyvateľov pridať sa a byť súčasťou ETM! Registrovať sa je možné až do 16. septembra, a to na stránke www.eurotm.sk.

 

 

 

Európsky týždeň mobility je vlajkovou kampaňou Európskej komisie. Témou aktuálneho ročníka je SAVE ENERGY alebo ŠETRI ENERGIU. Mediálnymi partnermi kampane ETM 2023 sú: Rádio Lumen, RTVS – štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Východ, Rádio Regina Západ a Rádio Regina Stred. Kampaň je možné sledovať aj na Facebooku a Instagrame. Viac informácií nájdete na www.eurotm.sk. Kontakt na koordinátorku kampane: Andrea Štulajterová /mobil: +421 904 101 822, e-mail: stulajterova@gmail.com.

Foto: národná súťaž o Cenu ETM 2022

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť