Na Hypericum sa súťažiaci môžu pripravovať online

Na Hypericum sa súťažiaci môžu pripravovať online

Environmentálna vedomostná súťaž Hypericum je prioritne venovaná žiakom 2. stupňa základných škôl Dolného Žitného ostrova a Podunajska. Jej cieľom je upriamiť pozornosť školákov na rodný kraj, aby už od svojej mladosti obdivovali, spoznávali a ľúbili svoju domovinu. Preto aj názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník.

Za roky existencie si už súťaž našla obľubu u žiakov, ktorí sa pri porovnávaní vedomostí v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie (SEV Dropie) zvyčajne stretávali v máji. Tento rok sa však z organizačných dôvodov Hypericum presúva na 20. október, ktorý je zároveň aj Medzinárodným dňom stromov. Témou aktuálneho ročníka budú Klimatické zmeny a strata biodiverzity. Trojčlenné súťažné tímy ZŠ budú čeliť novým výzvam. Okrem teoretickej časti ich čaká aj praktická, v ktorej si ako tím spolu s vedúcimi a spolurealizátormi čiastkových aktivít (pedagógovia, samosprávy, obyvatelia obcí, rodičia) overia svoje organizačné či realizačné schopnosti a zručnosti v oblasti praktickej environmentálnej výchovy, ekológie i ochrany životného prostredia. Súťažiaci si osvoja  metódu výstavby hmyzieho hotela, výsadby lúčneho ekosystému a zoznámia sa s povodňovými značkami Dolného Žitného ostrova, ako zaujímavým prvkom regionálnej výchovy.

Hoci sa Hypericum uskutoční až v októbri, pripraviť naň sa záujemcovia môžu už teraz. Preveriť si dobrovoľne vedomosti bude možné online formou, kedy na facebookovej stránke SEV Dropie každý týždeň v pondelok (od apríla do septembra) zverejníme otázky k danej téme a problematike. Stránku nájdete tu: https://www.facebook.com/SEV-Dropie-1406951929536104/ . Pýtať sa budeme napríklad na flóru a faunu Podunajska, súčasné environmentálne problémy lokálneho charakteru, význam hmyzích hotelov, lúk a mokradí a pod. Správne odpovede uverejníme vždy v nedeľu aktuálneho týždňa, taktiež na FB SEV Dropie.

 

Súťaž Hypericum sa realizuje v rámci NP/HA3/Aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny. Záujemcovia o súťaž sa môžu prihlásiť na FB stránke SEV Dropie alebo e-mailom na sev-dropie@sazp.sk, kde získajú aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa súťaže.

Prílohy

    Vytlačiť